Friday, July 19, 2024
Google search engine
HomeNationalગડકરી બોલ્યાં- મુખ્યમંત્રી માટે ગઠબંધન સરકાર ચલાવવું મુશ્કેલ, ધારાસભ્યોએ પક્ષપલ્ટાના તમામ રેકોર્ડ...

ગડકરી બોલ્યાં- મુખ્યમંત્રી માટે ગઠબંધન સરકાર ચલાવવું મુશ્કેલ, ધારાસભ્યોએ પક્ષપલ્ટાના તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા

પણજીઃ કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત માટે ગઠબંધન સરકાર ચલાવવું મુશ્કેલ છે. ગઠબંધનના સભ્યોને એકજુટ રાખવા એક પડકાર છે. અહીંના ધારાસભ્યોએ પક્ષપલ્ટાના મામલે દેશના તમામ રેકોર્ડ તોડી દીધા છે.
ગડકરી ગુરૂવારે પણજી સીટ પર થનારી પેટાચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર સિદ્ધાર્થ કુંકોલિંકરના સમર્થનમાં સભા કરવા આવ્યા હતા. આ સીટ મનોહર પર્રિકરના નિધન બાદથી ખાલી છે. અહીં 19 મેનાં રોજ મતદાન થશે. ગડકરીએ કહ્યું કે ભવિષ્યમાં ગોવાના વિકાસ માટે સ્થાયી સરકાર હોવી જરૂરી છે.

RELATED ARTICLES

13 COMMENTS

 1. Купить диплом о среднем специальном[URL=https://kupit-diplom1.com/]kupit-diplom1.com[/URL] — это возможность получить свидетельство моментально и просто. Сотрудничая с нами, вы приобретаете качественный документ, который полностью подходит для вас.

 2. Мы предоставляем услуги по созданию дипломов высшего учебного заведения. Вы можете приобрести диплом на нашем сайте [URL=https://diplomguru.com]https://diplomguru.com[/URL] в любое удобное для вас время. Мы занимаемся продажей документов об образовании.

 3. [URL=https://ukr-diplom.ru/ ]купить диплом РІ новокуйбышевске [/URL] – Таков вариант завладеть официальный бумага по окончании образовательного учреждения. Свидетельство раскрывает двери к новым карьерным перспективам и профессиональному росту.

 4. Завоевание диплома о высшем образовании становится значимым этапом в пути многочисленных личностей, обеспечивая возможности в новым возможностям и путям.
  Тем не менее, вовсе не все время обучение в университете доступен или соответствует по разным причинам.
  В таких ситуациях вопрос где приобрести аттестат, превращается существенным.
  Современные технологические разработки и онлайн-рынок предлагают разнообразные альтернативы для приобретения документа, но важно подбирать надежных поставщиков, обеспечивающих высокое качество и подлинность диплома.
  При выборе стоит учитывать не только в цену, но и в репутацию поставщика, отзывы покупателей и возможность консультации перед покупкой.
  п»ї[URL=https://forum.codeigniter.com/member.php?action=profile&uid=101371 ]Купить аттестат Р·Р° 10 [/URL] – подразумевает переводить в свое будущее, следовательно выбор поставщика нужно относиться ответственно.

 5. [URL=https://kpt42.ru/students/educational-resources/]https://ecowars.tv/info/24281-sovremennye-torgovye-i-biznes-centry.html[/URL] – – Таков способ завладеть официальный бумага о завершении образовательного учреждения. Свидетельство открывает пути к дополнительным карьерным возможностям и карьерному развитию.

 6. [url=https://man-attestats24.com/]https://man-attestats24.com[/url] – Купить аттестат – возможность к вашему будущему. В данном портале все вы сможете легко и оперативно купить аттестат, нужный для дальнейшего изучения или профессионального роста. Наша эксперты обеспечивают качество и секретность предоставления услуг. Заказывайте школьный сертификат здесь и проявите другие перспективы для того, чтобы вашего профессионального роста и трудоустройства.

 7. [url=https://arusak-attestats.ru/]Купить школьный аттестат[/url] – возможность для вашему будущему. В данном сервисе все вы можете без труда и быстро приобрести свидетельство, необходимый для последующего обучения или профессионального роста. Наша эксперты обеспечивают качество и секретность услуги. Покупайте учебный аттестат в нашем сервисе и проявите дополнительные возможности для того, чтобы вашего образования и трудоустройства.

 8. Окончание диплома является ключевым этапом во жизни каждого человека, определяющим его перспективы и профессиональные возможности.
  Аттестат даёт доступ путь к новым горизонтам и возможностям, обеспечивая возможность к высококачественному образованию и высокооплачиваемым специальностям.
  В нынешнем мире, где борьба на рынке труда всё увеличивается, наличие диплома делает жизненно важным условием для успешной профессиональной деятельности.
  Диплом подтверждает ваши знания и навыки, компетенции и умения перед работодателями и общественностью в общем.
  [url=https://www.diplomanrus.com]http://www.diplomanrus.com[/url]аттестат купить окончание – решение для тех, кто стремится к успеху без дополнительных трудностей. Это возможность закончить обучение о высшему образованию, предоставляющий новые перспективы и престижным карьерным путям. Наш сервис гарантирует качество и конфиденциальность, помогая вам достичь ваших целей с минимальными усилиями.
  Помимо этого, диплом придает веру в свои силы и увеличивает самооценку, что содействует персональному развитию и саморазвитию. Окончание образования также является вложением в будущий путь, предоставляя стабильность и благополучный уровень жизни.
  Поэтому уделять должное внимание образованию и бороться за его достижению, чтобы обрести успех и счастье от своей труда.

 9. Окончание диплома представляет собой ключевым этапом во пути всякого человека, определяющим его будущее и карьерные возможности.
  Аттестат открывает двери к свежим перспективам и перспективам, гарантируя доступ к высококачественному получению знаний и престижным специальностям.
  В нынешнем мире, где в борьба на трудовом рынке постоянно увеличивается, наличие диплома делает необходимым условием для успешной карьеры.
  Он подтверждает ваши знания, умения и компетенции перед профессиональным сообществом и социумом в целом.
  [url=https://diploman-russiya.com]http://www.diploman-russiya.com[/url]купить аттестат классов – выход для людей, которые желает достижения успеха без лишних препятствий. Это возможность получить признанный документ о высшему образованию, открывающий новые горизонты и престижным карьерным путям. Наш сервис гарантирует качество и конфиденциальность, помогая вам достичь ваших целей с минимальными усилиями.
  В дополнение, диплом дарует уверенность в себе и повышает оценку себя, что помогает персональному развитию и саморазвитию. Получение образования также является вложением в будущий путь, предоставляя устойчивость и приличный уровень проживания.
  Именно поэтому уделять надлежащее внимание образованию и бороться за его получению, чтобы добиться успеха и счастье от своей профессиональной деятельности.

 10. Завершение учебы образования представляет собой важным моментом во карьере всякого индивидуума, который определяет его будущее и профессиональные возможности – [url=http://diplomvam.ru]diplomvam.ru[/url]. Диплом даёт доступ двери к свежим перспективам и перспективам, обеспечивая возможность к качественному получению знаний и престижным специальностям. В современном обществе, где в конкуренция на рынке труда всё растёт, наличие аттестата становится необходимым условием для успешной карьеры. Диплом подтверждает ваши знания, компетенции и умения перед работодателями и общественностью в целом. В дополнение, аттестат придает веру в свои силы и увеличивает оценку себя, что помогает персональному развитию и развитию. Окончание диплома также инвестицией в будущий путь, предоставляя устойчивость и благополучный стандарт жизни. Поэтому отдавать должное внимание и время получению образования и стремиться к его достижению, чтобы получить успех и счастье от собственной профессиональной деятельности.
  Аттестат не только представляет личное образование, но и демонстрирует вашу самодисциплину, трудолюбие и упорство в достижении целей. Он представляет собой результатом усилий и труда, вложенных в обучение и самосовершенствование. Завершение учебы образования раскрывает перед вами свежие горизонты возможностей, позволяя выбирать из разнообразия карьерных путей и карьерных траекторий. Помимо этого даёт вам основу знаний и умений, необходимых для успешной деятельности в современном обществе, насыщенном вызовами и изменениями. Более того, сертификат является доказательством вашей квалификации и экспертности, что в свою очередь улучшает вашу привлекательность для работодателей на трудовом рынке и открывает вами двери к лучшим шансам для карьерного роста. Итак, получение образования диплома не только обогащает ваше личное и профессиональное самосовершенствование, но и раскрывает вами новые и возможности для достижения и амбиций.

 11. Завершение учебы образования считается ключевым этапом во жизни каждого индивидуума, который определяет его перспективы и карьерные перспективы.
  Диплом даёт доступ путь к свежим перспективам и возможностям, гарантируя возможность к высококачественному образованию и высокопрестижным специальностям.
  В современном мире, где в конкуренция на рынке труда постоянно растёт, имение аттестата становится обязательным условием для успешной карьеры.
  Он подтверждает ваши знания, навыки и компетенции перед работодателями и общественностью в общем.
  [url=https://diploman-russiya.com]http://www.diploman-russiya.com[/url]купить аттестат – выход для тех, кто желает достижения успеха без лишних препятствий. Это возможность закончить обучение по среднему образованию, предоставляющий новые перспективы и престижным карьерным путям. Наш сервис обеспечивает качество и конфиденциальность, помогая вам достичь ваших целей быстро и эффективно.
  Помимо этого, аттестат дарует веру в свои силы и увеличивает самооценку, что помогает персональному развитию и саморазвитию. Окончание образования также вложением в будущий путь, обеспечивая стабильность и благополучный стандарт жизни.
  Именно поэтому обращать надлежащее внимание образованию и стремиться к его получению, чтобы получить успех и счастье от собственной профессиональной деятельности.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments