Friday, July 19, 2024
Google search engine
HomeFeature Bottomફાધર્સ-ડેના દિવસે 12 વર્ષીય પુત્રીએ પિતાને આપી મુખાગ્નિ, કહ્યું, ‘‘હેપ્પી ફાધર્સ ડે...આઈ...

ફાધર્સ-ડેના દિવસે 12 વર્ષીય પુત્રીએ પિતાને આપી મુખાગ્નિ, કહ્યું, ‘‘હેપ્પી ફાધર્સ ડે…આઈ લવ યુ પાપા’’

ઈન્દોર: મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોર શહેરમાં રવિવારે ફાધર્સ-ડેના દિવસે 12 વર્ષીય પુત્રીએ પોતાના પિતાને મુખાગ્નિ આપીને અંતિમ સંસ્કારની વિધિ પૂરી કરી હતી. અંતિમ સંસ્કાર બાદ પુત્રીએ તેના પિતાને હેપ્પી ફાધર્સ ડે…આઈ લવ યુ પાપા કહ્યું હતું. પુત્રીના આ શબ્દો સાંભળીને હાજર લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.

ઈન્દોરના પ્રેમનગરમાં રહેતા 38 વર્ષના જય વાટવાનીનું શનિવારે રાત્રે હાર્ટ એટેકથી નિધન થયું હતું. જય વાટવાનીના નિધન પછી સંબંધીઓની સહમતિથી તેમની પુત્રી ખુશીએ પોતાના પિતાના અંગોનું દાન કરવાની ઈચ્છા જાહેર કરી હતી. જોકે મેડીકલ કારણોસર તેમની ફક્ત આંખોનું દાન શક્ય બન્યું હતું.

રવિવારે જય વાટવાનીના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. જય વાટવાનીની એક માત્ર પુત્રી 12 વર્ષીની ખુશીએ પિતાને મુખાગ્નિ આપવાની જવાબદારી નિભાવી હતી. ખુશીએ મુખાગ્નિ આપી પોતાના પિતાને ફાધર્સ ડેની વિશ કરી ત્યારે હાજર લોકોની આંખોમાં આસું આવી ગયા હતા.

RELATED ARTICLES

14 COMMENTS

 1. I played on this online casino site and won a substantial cash, but later, my mother fell sick, and I needed to withdraw some money from my balance. Unfortunately, I experienced issues and could not complete the withdrawal. Tragically, my mom died due to such gambling platform. I plead for your help in lodging a complaint against this online casino. Please help me to obtain justice, so that others do not face the suffering I am going through today, and prevent them from crying tears like mine. ???�

 2. ? Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the galaxy of endless possibilities! ? The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking excitement at every turn. ? Whether it’s inspiration, this blog is a source of exciting insights! #AdventureAwaits Dive into this exciting adventure of discovery and let your imagination soar! ? Don’t just read, immerse yourself in the excitement! #FuelForThought ? will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of discovery! ✨

 3. [URL=https://server-attestats.com/]Где купить аттестат[/URL] становится проблемой для массы, кто попадает со необходимостью получить официальное удостоверение о учебе.
  Текущие технологии и расцвет онлайн рынка позволяют обнаружить массу возможностей для приобретения документа.
  Однако, подбор достоверного провайдера делается существенным моментом этого дела.
  Некоторые компании продают производство аттестатов со небольшими усилиями от заказчика, однако не степень качества таких бумаг удовлетворяет требованиям.
  Необходимо подбирать проверенные или рекомендованные поставщики, где именно возможно приобрести документ со засвидетельствованным качеством и подлинностью.
  Одновременно, следует учитывать не лишь цену, но представление компании, мнения заказчиков или возможность получить доступ к консультацию эксперта перед покупкой.
  Адекватный отбор поможет избавиться нежелательных последствий и ассигурирует достоверность в своем наличии необходимого документа.

 4. [URL=https://roo-kroog.ru/ ]купить аттестат Р·Р° 9 класс [/URL] – Это способ достать официальный документ по завершении образовательного учреждения. Свидетельство раскрывает пути к новым карьерным возможностям и карьерному развитию.

 5. [URL=http://inetpartners.ru/forum/member.php/186904-obunilep ]Купить диплом Рѕ среднем профессиональном образовании[/URL] возникает вопросом для массы, кто попадает с необходимостью иметь документальное свидетельство о образовании.
  Современные технологические разработки и развитие интернет-рынка дают возможность найти множество возможностей для покупки аттестата.
  Тем не менее, подбор проверенного поставщика делается существенным фактором такого дела.
  Некоторые организации предлагают создание аттестатов со небольшими усилиями от клиента, впрочем не всегда степень качества таких документов удовлетворяет требованиям.
  Следует выбирать гарантированные и рекомендуемые источники, где доступно приобрести аттестат со уверенным качественными характеристиками или подлинностью.
  Одновременно, следует помнить не лишь стоимость, но репутацию продавца, отзывы заказчиков и возможность получить доступ к консультацию эксперта до покупкой.
  Адекватный отбор позволит избежать неблагоприятных следствий или ассигурирует уверенность в своем наличии необходимого документа.

 6. Достижение сертификата о высшем образовании является важным действием в судьбе многих личностей, позволяя перспективы к свежим перспективам и перспективам.
  Тем не менее, ни в коем случае постоянно процесс обучения в университете доступно или удовлетворяет из разных причин.
  При таких случаях вопрос где купить сертификат, становится значимым.
  Нынешние технологические разработки и виртуальный рынок предлагают различные альтернативы для приобретения документа, впрочем важно подбирать достоверных поставщиков, обеспечивающих качественное исполнение и подлинность диплома.
  При наличии выборе следует учитывать не только на цену, но также в представление фирмы, отзывы покупателей и возможность получения совета.
  [URL=https://psand.ru/oshibka-vyidelennaya-oblast-pusta/ ]https://rent21.ru/ofisnaya-nedvizhimost/4166 [/URL] Купить диплом РІ орле – значит вкладывать в свое будущее, поэтому подбор компании рекомендуется подходить тщательно.

 7. [url=https://man-attestats24.com/]https://man-attestats24.com/[/url] – Аттестат купить окончание – возможность к твоему перспективам. В данном сервисе вы можете легко и быстро купить аттестат, обязательный для последующего обучения или трудоустройства. Наши консультанты обеспечивают высокое качество и секретность предоставления услуг. Заказывайте учебный сертификат здесь и откройте дополнительные варианты для того, чтобы своего карьерного развития и карьеры.

 8. [url=https://arusak-attestats.ru/]https://arusak-attestats.ru/[/url] – Где купить аттестат – ключ для вашему будущему. В нашем портале вы сможете просто и оперативно купить свидетельство, нужный для дальнейшего обучения или профессионального роста. Наша специалисты гарантируют качество и конфиденциальность предоставления услуг. Покупайте образовательный аттестат у нас и откройте другие возможности для того, чтобы своего профессионального роста и карьеры.

 9. Воєнторг
  7. Аксессуары для стрелков и охотников
  lowa зимові тактичні [url=https://voentorgklyp.kiev.ua/vzuttya/cherevyky/]https://voentorgklyp.kiev.ua/vzuttya/cherevyky/[/url] .

 10. Завершение учебы образования считается основным моментом в карьере всякого человека, который определяет его будущее и профессиональные возможности.
  Аттестат даёт доступ двери к свежим перспективам и перспективам, гарантируя доступ к качественному образованию и престижным специальностям.
  В сегодняшнем обществе, где конкуренция на трудовом рынке всё увеличивается, имение аттестата становится обязательным требованием для выдающейся карьеры.
  Он подтверждает ваши знания, умения и навыки, умения и компетенции перед профессиональным сообществом и общественностью в целом.
  [url=https://www.diplomanrus.com]diplomanrus.com[/url]сколько купить аттестат – решение для людей, которые желает достижения успеха без дополнительных трудностей. Это шанс закончить обучение о техническому образованию, открывающий двери к новым возможностям и престижным профессиям. Наш портал гарантирует качество и конфиденциальность, помогая вам достичь ваших целей быстро и эффективно.
  Кроме того, аттестат дарит уверенность в себе и укрепляет оценку себя, что способствует личностному и развитию. Окончание диплома также инвестицией в будущий путь, обеспечивая устойчивость и приличный стандарт проживания.
  Именно поэтому уделять должное внимание и время образованию и бороться за его достижению, чтобы получить успеха и удовлетворение от собственной труда.

 11. Завершение учебы диплома является основным моментом в жизни всякого человека, определяет его перспективы и профессиональные перспективы – [url=http://diplomvam.ru]http://www.diplomvam.ru[/url]. Диплом даёт доступ путь к перспективным перспективам и возможностям, гарантируя доступ к качественному получению знаний и высокопрестижным профессиям. В нынешнем мире, где борьба на трудовом рынке постоянно увеличивается, имение диплома делает необходимым требованием для успешной профессиональной деятельности. Диплом утверждает ваши знания, навыки и компетенции перед профессиональным сообществом и социумом в целом. Помимо этого, диплом придает веру в свои силы и увеличивает оценку себя, что помогает персональному развитию и саморазвитию. Завершение учебы диплома также вложением в будущее, обеспечивая устойчивость и приличный уровень жизни. Поэтому важно уделять должное внимание образованию и стремиться к его получению, чтобы обрести успех и удовлетворение от собственной профессиональной деятельности.
  Аттестат не только представляет личное образовательный уровень, но и отражает вашу дисциплинированность, трудолюбие и настойчивость в добивании целей. Диплом представляет собой плодом труда и вложенных усилий, вложенных в учебу и самосовершенствование. Завершение учебы диплома раскрывает перед вами новые перспективы перспектив, позволяя выбирать среди множества карьерных путей и карьерных траекторий. Помимо этого даёт вам базис знаний и умений, необходимых для для успешной деятельности в нынешнем обществе, полном вызовами и переменами. Кроме того, сертификат считается доказательством вашей квалификации и квалификации, что в свою очередь улучшает вашу привлекательность для работодателей на трудовом рынке и открывает перед вами двери к наилучшим возможностям для карьерного роста. Таким образом, завершение учебы аттестата не только пополняет ваше личное и профессиональное развитие, а также раскрывает вами новые возможности для достижения целей и мечтаний.

 12. Окончание образования является ключевым моментом в карьере всякого человека, который определяет его будущее и профессиональные возможности.
  Аттестат открывает путь к свежим перспективам и перспективам, обеспечивая доступ к высококачественному получению знаний и престижным специальностям.
  В сегодняшнем мире, где в конкуренция на трудовом рынке всё растёт, имение аттестата делает обязательным требованием для успешной профессиональной деятельности.
  Диплом утверждает ваши знания, умения и навыки, умения и умения перед работодателями и обществом в целом.
  [url=https://diploman-russiya.com]https://www.diploman-russiya.com[/url]аттестат купить окончание – выход для людей, которые желает достижения успеха без дополнительных трудностей. Это шанс закончить обучение о среднему образованию, открывающий новые горизонты и престижным профессиям. Наш сервис обеспечивает качество и конфиденциальность, помогая вам быстро и эффективно достичь ваших целей.
  В дополнение, аттестат дарует уверенность и повышает оценку себя, что содействует личностному и развитию. Получение образования также вложением в будущее, обеспечивая стабильность и приличный уровень проживания.
  Именно поэтому отдавать надлежащее внимание и время получению образования и стремиться к его получению, чтобы обрести успеха и счастье от собственной труда.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments