Friday, July 19, 2024
Google search engine
HomeFeature Rightપ્રસૂતા પર હતું જીવનું જોખમ, 108ના પુરૂષ સ્ટાફે રસ્તાની વચ્ચે જ કરાવી...

પ્રસૂતા પર હતું જીવનું જોખમ, 108ના પુરૂષ સ્ટાફે રસ્તાની વચ્ચે જ કરાવી દીધી ડિલીવરી

ગુનાઃ 108ની સર્વિસ ઘણી વાર ભગવાન જેવી લાગે છે. હાલમાં જ મધ્યપ્રદેશના ગુનામાં મહિલાનું જીવન બચાવવા માટે 108ના પુરુષ કાર્યકર્તાએ ડિલિવરી કરાવી હતી. ગુનાના આરોનના કકરુઆ ગામમાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. મહિલાએ 108માં જ ટ્વિન્સ દીકરીઓને જન્મ આપ્યો હતો.

પરિવારે સંમતિ આપી
પુરુષ કાર્યકર્તાએ પરિવારની સંમતિ બાદ જ મહિલાની ડિલિવરી કરાવી હતી. પુરુષ કાર્યકર્તાએ કહ્યું હતું કે મહિલા તથા તેના બાળકને જીવનું જોખમ હતું. આથી જ તેણે તાત્કાલિક ડિલિવરી કરાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 108ના જિલ્લા પ્રભારી શિવકાંત ઉપાધ્યાયે કહ્યું હતું કે 108માં રહેલા તમામ પુરુષોને ટ્રેનિંગ આપેલી છે. જોખમ જેવી પરિસ્થિતિમાં તેઓ જાતે નિર્ણય લે છે. ઈજાગ્રસ્તોને પણ તેઓ સારવાર આપી શકે છે.

સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર 13 કિમી દૂર હતું
108ના ઈએમટી રાજીવે કહ્યું હતું કે આરોનના કકરુઆ ગામમાંથી તેમને ફોન આવ્યો હતો. પ્રસૂતા કમલેશબાઈ, તેના પરિવારજનો તથા આશા કાર્યકર્તાને 108માં સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર લઈ જવામાં આવ્યા હતાં. જોકે, પાંચ કિમી બાદ જ પ્રસૂતાને પ્રસવ પીડા વધી ગઈ હતી. મહિલાની હાલત ઘણી જ ગંભીર થઈ ગઈ હતી. સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર 13 કિમી દૂર હતું. પરિવારની સંમતિ બાદ તેણે ડિલિવરી કરાવી હતી. ત્યારબાદ મહિલાએ બે બાળકીઓને જન્મ આપ્યો હતો.

RELATED ARTICLES

13 COMMENTS

 1. [URL=https://security-practice.ru/ ]купить диплом РІ астрахани [/URL] – Таков способ обрести официальный бумага о завершении образовательного учреждения. Свидетельство раскрывает двери к дополнительным карьерным возможностям и профессиональному росту.

 2. Завоевание аттестата по высшему образованию становится важным шагом в судьбе многих индивидуумов, позволяя перспективы к перспективным возможностям и путям.
  Впрочем, не постоянно учеба в университете доступно или удовлетворяет по различным причинам.
  В таких ситуациях вопрос где приобрести аттестат, делается значимым.
  Нынешние технологические достижения и интернет-рынок дают возможность различные варианты для достижения документа, впрочем необходимо отбирать достоверных дистрибьюторов, гарантирующих высокое качество и подлинность диплома.
  При выборе нужно замечать не только на стоимость, но и на имидж компании, мнения клиентов и получения совета.
  [URL=http://onua.org/en/nepoznannoe/1192-zagadka-muravev-atta-i-teleportaciya-3-video ]https://www.camry-club.ru/member.php/61231-sonnick84?tab=activitystream&type=all&page=4 [/URL] Купить диплом РІ междуреченске – значит вкладывать в свое будущее, следовательно подбор компании нужно подходить ответственно.

 3. [URL=http://русбил.рф/forum/viewtopic.php?t=5552&view=previous]https://kom.city/polzovateli/bardev/forums/replies/[/URL] – – Это вариант получить официальный удостоверение по окончании образовательного учреждения. Свидетельство открывает двери к дополнительным карьерным возможностям и карьерному развитию.

 4. Завоевание диплома о высшем образовании является значимым этапом в пути многочисленных индивидуумов, открывая возможности в свежим перспективам и путям.
  Тем не менее, вовсе не все время обучение в вузе доступен или удовлетворяет по разным причинам.
  В таких обстоятельствах вопрос где купить сертификат, превращается значимым.
  Современные технологические достижения и онлайн-рынок предлагают разнообразные альтернативы для приобретения бумаги, но существенно выбирать надежных дистрибьюторов, обеспечивающих высокое качество и достоверность документа.
  При наличии отборе стоит учитывать не только в цену, но и в репутацию компании, отзывы заказчиков и возможность получения совета.
  [URL=http://mihail.ekafe.ru/viewtopic.php?f=16&t=4607&p=5496 ]https://sport-faq.ru/page/3 [/URL] купить диплом РІ назрани – означает переводить в свое будущее, следовательно подбор поставщика нужно подходить тщательно.

 5. [url=https://man-attestats24.com/]http://man-attestats24.com[/url] – Можно купить аттестат – путь для твоему будущему. На нашем сервисе все вы сможете легко и оперативно купить свидетельство, нужный для дальнейшего обучения или профессионального роста. Наша консультанты гарантируют качество и секретность предоставления услуг. Покупайте учебный сертификат здесь и откройте дополнительные возможности для вашего профессионального роста и трудоустройства.

 6. [url=https://arusak-attestats.ru/]https://arusak-attestats.ru/[/url] – Купить аттестат классов – возможность к вашему перспективам. В данном сервисе вы можете без труда и быстро купить аттестат, необходимый для того, чтобы дальнейшего обучения или трудоустройства. Наши консультанты гарантируют высокое качество и секретность услуги. Заказывайте образовательный сертификат у нас и откройте дополнительные варианты для своего профессионального роста и карьеры.

 7. Завершение учебы диплома считается ключевым этапом в карьере каждого человека, определяет его будущее и карьерные перспективы.
  Диплом даёт доступ путь к свежим перспективам и возможностям, обеспечивая доступ к высококачественному образованию и высокопрестижным специальностям.
  В современном обществе, где борьба на трудовом рынке всё растёт, наличие диплома делает необходимым условием для выдающейся карьеры.
  Диплом утверждает ваши знания, умения и навыки, умения и умения перед профессиональным сообществом и общественностью в общем.
  [url=https://www.diplomanrus.com]https://www.diplomanrus.com[/url]купить аттестат в москве – возможность для тех, кто желает достижения успеха без лишних препятствий. Это шанс получить признанный документ по среднему образованию, предоставляющий новые перспективы и престижным профессиям. Наш сервис гарантирует качество и конфиденциальность, помогая вам достичь ваших целей быстро и эффективно.
  Кроме того, аттестат придает веру в свои силы и увеличивает самооценку, что способствует личностному и развитию. Завершение учебы диплома также инвестицией в будущее, обеспечивая стабильность и достойный уровень жизни.
  Поэтому уделять надлежащее внимание получению образования и стремиться к его получению, чтобы обрести успех и удовлетворение от собственной профессиональной деятельности.

 8. Завершение учебы диплома представляет собой важным моментом в карьере всякого человека, определяет его перспективы и профессиональные возможности.
  Диплом даёт доступ путь к свежим перспективам и возможностям, обеспечивая возможность к качественному получению знаний и престижным профессиям.
  В нынешнем обществе, где в борьба на рынке труда всё увеличивается, наличие аттестата делает необходимым условием для успешной профессиональной деятельности.
  Он утверждает ваши знания, навыки и умения перед работодателями и обществом в целом.
  [url=https://diploman-russiya.com]diploman-russiya.com[/url]купить школьный аттестат – решение для людей, которые стремится к успеху без дополнительных трудностей. Это шанс завоевать признанный документ по высшему образованию, открывающий двери к новым возможностям и престижным карьерным путям. Наш портал предлагает высокое качество и конфиденциальность, помогая вам достичь ваших целей быстро и эффективно.
  Помимо этого, диплом придает веру в свои силы и увеличивает самооценку, что способствует личностному росту и развитию. Получение диплома также инвестицией в свое будущее, предоставляя стабильность и приличный стандарт жизни.
  Поэтому обращать надлежащее внимание получению образования и стремиться к его достижению, чтобы добиться успеха и удовлетворение от собственной профессиональной деятельности.

 9. Окончание диплома является ключевым этапом в карьере каждого индивидуума, определяет его перспективы и профессиональные возможности – [url=http://diplomvam.ru]http://diplomvam.ru[/url]. Диплом открывает путь к новым горизонтам и перспективам, гарантируя доступ к высококачественному получению знаний и высокопрестижным специальностям. В сегодняшнем обществе, где конкуренция на трудовом рынке постоянно увеличивается, наличие аттестата становится обязательным условием для успешной профессиональной деятельности. Диплом утверждает ваши знания, навыки и компетенции перед работодателями и общественностью в общем. Кроме того, диплом дарует уверенность в себе и увеличивает оценку себя, что содействует личностному росту и саморазвитию. Получение диплома также является инвестицией в будущий путь, обеспечивая устойчивость и достойный стандарт проживания. Именно поэтому обращать надлежащее внимание получению образования и стремиться к его достижению, чтобы получить успеха и удовлетворение от своей труда.
  Аттестат не лишь символизирует ваше образовательный уровень, но и отражает вашу дисциплинированность, трудолюбие и упорство в добивании целей. Он представляет собой результатом усилий и вложенных усилий, вкладываемых в учебу и саморазвитие. Получение диплома открывает перед вами новые перспективы перспектив, даруя возможность выбирать среди множества направлений и карьерных траекторий. Кроме того даёт вам базис знаний и навыков и навыков, необходимых для выдающейся деятельности в современном обществе, полном трудностями и переменами. Помимо этого, сертификат считается свидетельством вашей квалификации и экспертности, что в свою очередь повышает вашу привлекательность на рынке труда и открывает перед вами двери к лучшим возможностям для карьерного роста. Итак, получение диплома не только обогащает ваше личное и профессиональное самосовершенствование, но и открывает перед вами новые и возможности для достижения целей и мечтаний.

 10. Завершение учебы диплома является важным этапом в карьере каждого человека, определяющим его перспективы и карьерные возможности.
  Диплом открывает двери к перспективным горизонтам и перспективам, обеспечивая возможность к качественному получению знаний и высокопрестижным специальностям.
  В нынешнем мире, где конкуренция на рынке труда постоянно растёт, наличие аттестата делает жизненно важным условием для выдающейся карьеры.
  Диплом подтверждает ваши знания, умения и навыки, умения и компетенции перед профессиональным сообществом и обществом в общем.
  [url=https://diploman-russiya.com]diploman-russiya.com[/url]купить аттестат – выход для тех, кто желает достижения успеха без лишних препятствий. Это шанс получить признанный документ о техническому образованию, предоставляющий новые перспективы и престижным карьерным путям. Наш сервис предлагает высокое качество и конфиденциальность, помогая вам достичь ваших целей быстро и эффективно.
  Кроме того, диплом дарует уверенность и увеличивает самооценку, что способствует личностному росту и саморазвитию. Получение диплома также является вложением в свое будущее, предоставляя устойчивость и достойный уровень проживания.
  Поэтому отдавать должное внимание образованию и стремиться к его получению, чтобы добиться успеха и счастье от своей труда.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments